Welkom op de website van Het Buurma Boek

Binnenkort willen wij een boek uitgeven over families die hun oorsprong vinden in de omgeving van Uithuizermeeden en Spijk in de provincie Groningen; helemaal in het Noorden van Nederland. Het gaat over het nageslacht van Harcke Hebels.

Buurma, boek, stamboom, familie, families, oorsprong, omgeving, Uithuizermeeden, Spijk, provincie, Groningen, Noorden van Nederland, nageslacht, Harcke, Hebels, landbouwer, Uithuizermeeden, Roodeschool, Eemshaven, Genealogie, ,Buurma, nageslacht, Harcke Hebels

 
www.hetbuurmaboek.nl
informatie@hetbuurmaboek.nl
©2017 www.hetbuurmaboek.nl
Het Buurma boek

Tot aan ongeveer 1900 (daarna wordt het ondoenlijk om al die families in deze uitgave te verwerken; maar er zijn uitzonderingen zoals de takken Boelkens en Busz. Van sommige takken bestaan al genealogieën !) hebben we de vrouwelijke lijn ook aangehouden en zo krijgen we het ontstaan van de volgende families: Buurma (bijna geheel uitgewerkt vanaf Niklaas Jans Buurma (geb.16 oktober 1814 te Spijk) en Barteldine Simons Doornbos),Allersma, Arkema, Biewenga, Boelkens, Bos, Buitenwerf, Busz, Dijksterhuis, Emmelkamp, Idema, Kuipers, Klein, Maring, Van der Molen, Oosterhuis, Pieterman, Remminga, Sikkema, Smit, Ubbens, Wiersema, Woltjer, Zaagman en vele andere namen. In april 2006 hebben we aan ons boek toegevoegd de nazaten van Jan Alderts Bierling en zijn vrouw Dedje Klaassens Bolt, oa gewoond hebbende op Hooilandseweg 91 te Roodeschool (maar niet in de index te vinden!). Om het preciezer te weten: raadpleeg de index met meer dan 2700 namen.  En wat gaat dit boek kosten? We pogen het boek beneden de 30 euro te houden. Of dat lukt? Dat is voor ons ook nog een vraag. Hoe hoger de oplage des te goedkoper het boek!!! Op 4 maart jl. hebben we besloten ons boek af te sluiten op 31 december 2006. Alle veranderingen daarna nemen we niet meer op.  Kunt U ons helpen aan namen van nazaten van de vrouwelijke lijn, dan dat graag doorgeven op ons e-mailadres (informatie@hetbuurmaboek.nl) ! Ook zoeken we oude foto's van Kunje Jans Buurma (x 1. Albert Hindriks van der Veen; x2. Cornelis Eisses Meijer); Martje Jans Buurma (x Jan Klaassen Allersma); Egge Jans Buurma (x Grietje Jans Wadners (begraven bij NH Kerk Bierum)); Knelliske Jans Buurma (x Lambertus Henricus Busz); Anje Jans Buurma (x Thijs Luitjens Boelkens). Van Kornelis Jans, Hilje Jans en Niklaas Jans Buurma hebben we foto's. Als we van hun aller vader wel een foto bezitten (zie de portretten!) waarom dan niet van deze mensen? En kunt U ons helpen aan foto's van volgende generaties (zie daarvoor de namenlijst) dan houden we ons aanbevolen! En wie kan ons helpen aan foto's van oude boerderijen waarop genoemde personen hebben gewoond (zeg maar voor 1940)?

De namenlijst is bijgewerkt tot 1 december 2005!

Heeft U belangstelling voor dit boek, dan verzoeken we u vrijblijvend uw naam en adres op te geven voor de mailinglist. Wij houden U daarna op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de datum van uitgifte en natuurlijk de definitieve prijs.